सर्व स्पर्धा परीक्षांचे अभ्यासक्रम - The Nokari

The Nokari

सर्व नोकरी विषयक जाहिराती या साईटवर देण्यात येतील.

Post Top Ad

सर्व स्पर्धा परीक्षांचे अभ्यासक्रम

सर्व स्पर्धा परीक्षांचे अभ्यासक्रम

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम 2020  माध्यम इंग्रजी 

पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन), सामान्य राज्य पोलीस सेवा, गट-अ, गृह विभाग- अभ्यासक्रम
महाराष्ट्र गट-क सेवा (पूर्व व मुख्य) परीक्षा 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पुर्व)व (मुख्य) परीक्षा  
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य), गट-'' व गट -'' (मुख्य) परीक्षा
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ व ब संयुक्त (पूर्व) परीक्षा व स्वतंत्र (मुख्य) परीक्षा  
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत), गट–अ व ब (मुख्य) परीक्षा 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (यांत्रिकी), गट-अव ब (मुख्य) परीक्षा 
महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ व ब - अभ्यासक्रम 
Assistant Motor VehicleInspector-[Jan 2017] 
Tax Assistant, Gr-C [Sales Tax Dept.]- REVISED ON04-01-2017 
Clerk-Typist [Marathi and English] Examination Post Bottom ads